منهولهاي پلي اتيلن     آدم رو 

 

جهت دسترسي به تاسيسات زير زمين، فضايي را ايجاد مي نمايند که به آن منهول ( آدم رو ) گفته مي شود. در گذشته اين منهولها با آجر چيني  يا  بتني ايجاد  مي گرديد . با توجه به تراکم گازهاي فاضلاب در منهولها ، خورندگي و نهايتاً عمر کوتاه آنها  ،  منهولهاي پلي اتيلن جايگزين گرديدند. ت


 

 

منهولهاي پلي اتيلن مقاومت فوق العاده اي در برابر خوردگي شيميايي دارند و بدليل عدم واکنش با گازهاي متساعد از  فاضلاب  مانند  سولفيد هيدروژن  کاربرد گسترده اي دارند ، همچنين عدم تشکيل لايه هاي رسوبي در داخل منهول هاي پلي اتيلن شرايط تشکيل  پيل  الکتريکي  و ايجاد خوردگي الکتروليتي بوجود  نخواهد  آمد .  منهولهاي  توليدي  اين  شرکت  با  طراحي منحصر بفرد مهندسي و پروفيله بودن جداره آن در برابر بارهاي وارده استاتيکي و ديناميکي مقاوم  بوده و با در نظر گرفتن  انعطاف پذير بودن آن در برابر رانشها  ،  زلزله  و ضربه ها ايستايي مناسبي دارند . نردبان تعبيه شده در آن دسترسي را به عمق منهول فراهم و داراي عمر منهول مي باشند . صافي سطح داخلي ، رشد و تکثير جانوران را به حداقل رسانده و براحتي توسط واترجت شستشو مي گردند . در منهولهاي قالبي قطعات کاملاً آببندي و نفوذ آبهاي زير زميني به داخل و همچنين فاضلاب درون آن به خارج آببندي مي باشد .   بدليل  سبکي  وزن  و  حمل آسان  در  هر  معبري  قابل  نصب مي باشد.ا

منهولهاي قالبي که شامل قطعات مختلف فوقاني ، مياني و تحتاني در اندازه هاي مختلف توليد مي گردند ارتفاع مورد نياز را تامين مي نمايند.ش

 

منهولهاي لوله اي

اين منهولها بر اساس سفارش مشتري از لوله هاي کاروگيت و يا اسپيرال در اقطار مختلف ساخته مي شود.ي