انشعاب فاضلاب منازل که در حال حاضر به ناچار از لوله هاي تکجداره استفاده ميشود ، مطابق با  استاندارد هاي تدوين شده   نيست .  وقتي  بهتر  به  اين   اشکال پرداخته  ميشود اتلاف سرمايه هاي ملي را در آن به روشني ميتوان ديد  ، زيرا منجر به کاري با کيفيت پايين تر و هزينه بالاتر شده است . حال که اين خلا در داخل کشور پر شده است  ،   لازم است مهندسين مشاور محترم و نيز کارفرمايان ، به اين مهم عنايت بيشتري نمايند .ا

کيت هاي شرکت قدر اتصال  با هر دو نوع مواد پلي پرو پيلن و پلي اتيلن توليد ميشوند . آبندي آنها در هم مکانيکي يعني  پوش فيت  است  و   هيچ  نوع   جوش  پلاستيک  در  محل نياز ندارند. در آن همه  انواع  اتصالات  مورد  نياز  پيش بيني  شده  است  ، به صورتي که انواع طراحي هاي مورد نياز را در اين بخش  پوشش ميدهند.  و  دست  طراحان باز است . علاوه بر اين در سهولت اجرا و سرعت  نيز ، براي پيمانکاران گرامي ، مانعي  را ايجاد نکرده است . ا

اميد که با توجه بيشتر به عملکرد ها و طراحي ها  بتوانيم از دوباره کاريها و خسارتها بکاهيم  .  کيت هاي  توليدي  اين  شرکت  از  نظر  توجيه  اقتصادي  و  نيز استانداردها جاي هيچگونه ضعفي را باقي نگذاشته است .ي

کيت انشعاب فاضلاب خانگي

کيتهاي انشعاب قدر اتصال مونتاژي  است از  اتصالات جديد شرکت که در بخش اتصالات به شما  معرفي  شده است .  کيتهاي انشعابي ما براي  اولين بار  است  که در کشور با مشخصات استفاده از  لوله هاي  دوجداره  سايز پايين ترکيب شده اند . لوله هايي که در بخش  ديگري از شرکت توليد ميشوند و کاملا با اتصالاتي که شرکت توليد مي نمايد هماهنگ و ست شده است . مزيت  مهم در اين  مجموعه هاي  انشعابي  برتري هاي  است  که   از نظر مقاومت حلقوي و صرفه اقتصادي دارند ، اين مهم که پس از دو سال مطالعات بخش طراحي به بار نشسته است گره گشاي نقطه ضعف مهمي در  انشعابات  خانگي  کشور  و حتي کشورهاي همسايه مي باشد . اميد که همچنانکه  در سال 1385 اولين بار در کشور  منهول هاي  فاضلابي  را ساختيم اين نيز بر افتخاراتمان بيافزايد.ا

همانطور که در شکل روبرو ديده ميشود  ، پايه انشعاب از  خط  لوله  اصلي ميتواند از لوله هاي دو جداره  نيز  باشد ، و نوع انشعابگير نيز از انشعابگير  رزوه اي چهارتکه ،  که  دست  مهندسين   مشاور را  براي طراحي هاي گوناگون باز ميگذارد .ن