واحد پليمر


اين شرکت با دارا بودن متخصصين و ماشين آلات روز دومارپيچ ، پليمرهاي مخصوص جهت  کالاي  با  کيفيت  برتر و رقابتي صادراتي ، انواع مواد خودرنگ و مستربچ ها را توليد مي نمايد.

در اين واحد انواع کامپاند پليمرها بر حسب سفارش مشتريان جهت صنايع پلاستيک کشور انجام و با ظرفيت روزانه 10 تن خدمات فوق را انجام مي دهد.

با توجه به اهميت ميزان کربن و يکنواختي آن در سطح لوله و اتصالات ، پليمر بصورت خودرنگ و داراي حد مجاز کربن کامپاند گرديده و بدون تغيير در ساختار مولکولي و زنجيره هاي پليمري به خطوط توليد انتقال مي يابد.

مستربچ هاي توليدي در اين واحد با پايه  HDPE  با 40% کربن جهت خطوط توليد و همکاران ديگر به صورت گرانول توليد و عرضه  مي گردد.

بخش ديگري از اين واحد توليد پلي اتيلن خود رنگ و تقويت شده بصورت پودر ميکرونيزه ، کامپاند گرديده تا در واحد قالب گيري دوراني مورد استفاده قرار گيرد.

شرح

پليمر پايه

درصد پيگمنت

 

توليد گرانول خود رنگ

HDPE 80

2/5

1

توليد گرانول خودرنگ

HDPE 100

2/5

2

محصول نهايي مستربچ با 30 درصد کربن بلک

PE

30

3

محصول نهايي مستر بچ با 40 در صد کربن بلک

PE

40

4

محصول نهايي  مستربچ با 50 درصد کربن بلک

PE

50

5

جهت لوله هاي آبياري فطره اي

PE

کامپاند

6

مستربچ

PP ,  PE

رنگدانه هاي پليمري

7

مورد مصرف در صنايع گوني و پارجه بافي

 

کامپاند پلي پرو پيلن و کربنات

8

کامپاند چوب
 PP

 گرانول وود پلاست

9

جهت صنايع خود رو

PE , PP

کامپاند

10