منهولهاي پلي اتيلن با توجه به محل مصرف ، سايز و  ارتفاع انتخاب مي گردند . منهولهاي اين شرکت به چند روش لوله اي ، يکپارچه و چند تکه با مقاومت  هاي مختلف توليد مي گردند.س

اين شرکت با در نطر گرفتن استانداردها موارد فوق را بطور اختصار جهت اين انتخاب ياد آوري مي نمايد.ب

ASTM-1759

   مکانيک خاک منطقه

باردهاي وارده در محل هاي مختلف نصب

 تراز آب زير زميني

روش نصب

الف - حفاري

بهترين حالت و اندازه گودال جهت جا گذاري منهول پلي اتيلن 1/4 برابر اندازه قطر مهول مي باشد تا تراکم خاک طبيعي موجود از بين نرفته و در زمان پرکردن اطراف منهول هزينه اضافه سربار نگردد


ب - نصب قطعه تحتاني و اتصال لوله

ابتدا محل لوله هاي ورودي و خروجي را بر روي قطعه تحتاني ايجاد کرده که اين محل با برش دايره شکل برابر فطر خارجي لوله ميباشد . سپس بتن با ضخامت 10 سانتي متر و عيار 250 جهت زير سازي در کف گودال ريخته و قطعه تحتاني را قبل از سخت شدن بتن در محل خود مستقر و يا با اعمال حرکت و نيروي چپ وراست ، کاملا قطعه تحتاني بر روي بتن قرار گرفته  طوري که مقداري بتن از کناره هاي قطعه تحتاني بيرون آمده و کليه خلل و فرج و هواي باقي مانده از زير خارج شود

بايد در نظر داشت طرحي قطعات تحتاني بصورت عمومي انجام و توليد شده و با برشهايي که جهت ورود و خروج لوله ها انجام ميگيرد ، داراي مقاومت حلقوي مناسب مانند قطعات مياني و فوقاني نمي باشد لذا در کليه پروژه ها بايد قطعه تحتاني را بعنوان پايه در نظر داشت و از داخل ( شکل هيدروليک)و اطراف بيروني را با توجه به ارتفاع منهول مورد استفاده کاملا با مصالح مناسب تا لبه فلنج قطعه فوق پوشاند

اتصال لوله ها به منهول

هر لوله دو جداره توسط دو واشر يکي از داخل و ديگري از خارج منهول با استقرار روي لوله  مطابق شکل قرار ميگيرد  و با بدنه آبندي  ميگردد . در استفاده از لوله هاي  تکجداره  با يک واشر طوقه اي که ابتدا پس  از ايجاد محل ورود لوله که برابر است با قطر لوله به اضافه 20   ميلي متر که پس از نصب واشر لوله  را از  داخل  آن عبور داده و مستقر ميکنيم.ي

در منهولهاي عبوري بهترين حالت اين است که لوله يکپارچه از داخل منهول عبور کرده و يک قطاع حدود 120 درجه از روي لوله برداشته و اطراف آنرا با شيب مناسبي پوشش دهيد . انتخاب قطعه تحتاني را طوري انجام دهيد که حداقل ارتفاع را داشته و  امکان  نصب لوله مورد نظر را داشته باشد.ت

اطراف قطعه تحتاني را تا زير فلانج آن کاملا بصورت مرحله اي ( هر بار 20 سانتيمتر ارتفاغ) را با ماسه ، شن ، خاک رس ، مخلوط و غيره که  اندازه آنها 20 ميلي متر بيشتر نبوده و با رطوبت حدود  20% به تراکم 92% برسانيد . در مناطق خشک مي توان جهت رسيدن به تراکم فوق از مصالح مورد نظر با آهک و آب به تراکم مورد نظر رسيد .  در مناطقي که  تراز  آب  زير زميني بالاست و يا داراي خاکهاي لجني و ريزشي مي باشد بايد اطراف  منهول را با مخلوط رودخانه اي ياسيمان (بتن )  انجام داد.ا

مقدار پوشش اطراف و درگيري مهول با بتن به قطر منهول و مقدار فرورفتگي آن در آب بسته است.ل

نکته : هيچگاه به يکباره مصالح  زياد ب خصوص ملات  با  آب  فراوان را در اطراف قطعات نصب شده  منهول ها نريزيد و اين کار را بصورت مرحله اي انجام دهيد.ب

پس از انجام مراحل نصب قطعه تحتاني ، قطعات مياني و در آخر قطعه فوقاني را نصب نماييد . انتخاب فطعه را طوري انجام دهيد که پس از نصب فطعه فوقاني مقدار 10 سانتي متر تا کف تمام شده جهت نصب دريچه مانده باشد . ارتفاع قسمت دريچه آ برش نخورده و حتي الامکان از 30 سانتي متر کمتر نباشد . در محلهايي که بار ترافيکي بر روي منهول هاي پلي اتبلن اعمال ميشود بر اساس استاندارد ذکر شده از دال بتني استفاده و دريجه بر روي دال بتني تعبيه گردد . حدلقل اتعاد دال بتني 1/2  برابر قطر منهول و سازه آن بستگي به مقدار بار ترافيکي.

دقت نماييد تا منهولها بصورت کاملا عمود نصب شود و بطور مرحله اي اطراف آنها را پوشش و تراکم مورد نظر را ايچاد نماييد.ل

در منهول هاي با عمق بيش از 4 متر سکوي محافظ ( جان پناه ) استفاده نماييد .   در زمان  حمل و نقل منهولها  را از ارتفاع به پايين پرتاب نکنيد و از ايجاد شوکهاي شديد اجتناب نماييد . با در نظر گرفتن اينکه منهولهاي فوق داراي آنتي يو وي مي باشند اما در مدت طولاني در برابر تابش مستقيم اشعه آفتاب قرار ندهيد.ب

منهولهاي قدر اتصال در  دو قطر 1000 و 1200 و با تنوع در ارتفاع طبق جدول زير توليد ميشوند 

از ديگر روش هاي اجرايي منهولها که در جاهايي با شيب هاي پر اختلاف در طراحي ها پيش مي آيد ، نوع اجراي " ريزشي " است ، که شرکت اين مهم را نيز لحاظ نموده است .ب